radio-one

לוגו רדיו One 1

עומר אדם – רק שלך

הכל פה מרוב אהבה גם אם פה ושם את נופלת אני כאן להרים אותך גם אם אין לי כוחות בגוף אז אני קם בשביל להירדם איתך חי בשביל למות איתך רק מת לחיות איתך והכל פה מרוב אהבה הלב שלי מוצף בך אז פה ושם אני נסחף איתך עד שבא לך ממני לעוף את הים שלי אני טובע בך לא מוצא את החוף איתך ואיפה הסוף איתך ואת הולכת חוזרת אבל העצב נשאר את שלמה עם הרגש אבל הלב שלך נשבר את כבר לא מחייכת את החיוך המוכר את כבר לא מתרגשת מהשירים שאני שר והחיים שלנו סרט אז מה עוד יש לך לומר אני עובד פה קשה שיהיה גדול מפואר ואת כזאת מפוארת ועם תכונות של מלאך אני יורד למחתרת כדי להיות רק שלך רק שלך לא משנה מה יהיה פה לא משנה מה יהיה פה אני רק שלך רק שלך לא משנה מה יהיה פה לא משנה מה יהיה פה אז איך את כזאת משובחת גם אם פה ושם את בשקט את יודעת רק אני מכיר אותך את כל הצלקות בגוף שמתי פלסטרים על השריטות שלך שמתי עוד שומרים על הפחדים שלך אני סוף לחרדות שלך אבל את כזאת משוגעת מנצחת לי את כל האגו לא יכול להפסיד אותך בכל הטירוף אני מוריד ממני להכיל אותך כבר תקופה שאני לא מציל אותך שומר שבת בשביל עוד זמן איתך ואת הולכת חוזרת אבל העצב נשאר את שלמה עם הרגש אבל הלב שלך נשבר את כבר לא מחייכת את החיוך המוכר את כבר לא מתרגשת מהשירים שאני שר והחיים שלנו סרט אז מה עוד יש לך לומר אני עובד פה קשה שיהיה גדול מפואר ואת כזאת מפוארת ועם תכונות של מלאך אני יורד למחתרת כדי להיות רק שלך רק שלך לא משנה מה יהיה פה לא משנה מה יהיה פה אני רק שלך רק שלך לא משנה מה יהיה פה לא משנה מה יהיה פה אני רק שלך רק שלך