radio-one

לוגו רדיו One 1

אייל גולן – שכחתי מזמן

את אמרת שבסוף ינצחו הדמעות ועדיין חושב מה יכולנו להיות שוב קראתי בשמך איש לא עונה לי אז תתני לי עוד רגע או כמה דקות כי נשבע לך כבר אין לי אוויר בריאות כשאת לא בסביבה כלום לא יפה לי לא אצא מנצח אם אין לי אותך הדמיון מטשטש את היופי שלך והשקט הזה הוא גם לא עוזר לי שכחתי מזמן שכחתי מזמן להיות קצת שמח עצר לי הזמן תמיד בליבך הרגשתי אורח שיכור בבקרים איך אני מתפרק שר שירים לירח כשאת לא כאן בחדרך הקטן את כיבית האור שיותר לא אראה את הדרך לחזור ואין מה שיחזיק אותי בינתיים ובים של תמימות את היית מגדלור מחפש את עצמי לא מוצא לי מסתור עם הראש ברצפה אין לי שמיים