radio-one

לוגו רדיו One 1

עופר בדיחי ומנחם כליפה – אתה איתי

מילים:

אתה איתי במקום הזה בו אני נמצא אתה איתי תמיד מרגיש את אהבתך נאבק באותם הקשיים מתמודד עם אותם הפחדים מתמוגג מאותם רגעים איתך נאבק באותם הקשיים מתמודד מול אותם הפחדים מתרומם מאותם רגעים איתך תמיד יודע היוצר עין הלא יביט הנוטע אוזן הלא ישמע גם החושך לא יחשיך ממך אם אסק שמיים שם אתה ואציעה שאול הנך גם במקום תחתית תאחזני ימינך (2×) אתה איתי במקום הזה בו אני נמצא אתה איתי תמיד מרגיש את דאגתך נאבק באותם הקשיים מתמודד עם אותם הפחדים מתרומם מאותם רגעים איתך תמיד תדע היוצר עין הלא יביט הנוטע אוזן הלא ישמע גם החושך לא יחשיך ממך אם אסק שמיים שם אתה ואציעה שאול הנך גם במקום תחתית תאחזני ימינך (3×)