האזינו לדברי התורה הנפלאים מפי כבוד הרב אליהו שלום לסרי שליט"א – מעלת חודש ניסן ושבת הגדול תשע"ז. האזנה ערבה מועילה ומהנה לכולם.