האזינו לדברי התורה הנפלאים מפי כבוד הרב מרדכי רום שליט"א האזנה ערבה מועילה ומהנה לכולם