בס"ד

האזינו לתוכניתו של אהוב הקהל השדרן בחסד עליון מרדכי לוי הי"ו האזנה ערבה מועילה ומהנה לכולם.