הזמר איציק קלה לאחר כ- 4 שנות שתיקה עקב מחלה יוצא בלהיט חדש תודה לבורא עולם על הכל.

מודה אני לפניך מלך חי וקים

שנתת לי שנתת לי אמונתך

יום חדש עולה אני חוזר על תקופה קשה עוד אספר

ימים של צער עומד בשער ומתפלל שהכאב יחלוף מהר

אני עץ שתול על מים שעלהו לא יבול

ואבינו בשמיים דואג שלא אפול

מתפלל ולא שוכח שאתה הולך איתי

אתה שומע את תפילתי

רגעים יפים יש בעולם לפעמים אדם נופל וקם

נושא עיניים אל השמיים לאבא טוב שמחבק את העולם