שלומי שבת עם סטלוס ואורן חן – כשאליך אקרא

שלומי שבת עם סטלוס ואורן חן – כשאליך אקרא