תמר יהלומי & יונתן קלימי – מזל

תמר יהלומי & יונתן קלימי – מזל

ולפני שאת באת אליי אני חשבתי אולי שלי אלוהים לא שמר אהבה והיו מליון אחרות אבל הן לא שוות אפילו לא רבע מכל מה שאת את חוכמה בלי מילים גם אלפי גלגולים היו שווים אם בסוף אני הגעתי אלייך הגעתי אלייך איזה מזל איתך את מכולם שמונה מילארד אנשים בעולם רק את הבאת איתך אור לחיי איזה מזל איתך את כמו חלום להירדם ככה בסוף כל יום שנינו את כל התפילות בחיי ומי הייתי לפני עוד אדם בעולם הגיל שנלחם עם כוחו של הזמן והכל מדוייק אין דבר כזה סתם הגעת בדיוק כשהלב כבר מוכן אתה לי שיר השירים גם אלפי גלגולים היו שווים אם בסוף אני הגעתי אליך הגעתי אליך איזה מזל איתך אתה מכולם שמונה מילארד אנשים בעולם אתה הבאת רק אור לחיי איזה מזל איתך אתה כמו חלום להירדם ככה בסוף כל יום שנינו אתה כל התפילות בחיי