אתי לוי – ארץ טובה

הזמרת אתי לוי שרה חנן גולדבלט "ארץ טובה"

מילים: חנן גולדבלט

לחן: נפתלי אלטר
זו הארץ נולדתי בה עם הטוב עם הרע שבה
עם תורה, שלום ואש זה מה שיש, זה מה שיש.
ארץ קודש זבת חלב והדבש במנות של קרב
שהשקט בה גועש זה מה שיש, זה מה שיש.

ארץ טובה מערער אל נחל ארנון
ארץ תקווה ועד השיאון הוא הר החרמון
זו התשובה ארץ טובה ארץ חיטה תאנה ורימון
ארץ טובה הבטחתי לך, הבטחתי לך.

למשה היא ניתנה כחוק הוא לקח אותה בלי לבדוק
כן לוקח לא חושש זה מה שיש, זה מה שיש.
זו הארץ נולדתי בה עם הטוב עם הרע שבה
עם חלום ועם עיקש זה מה שיש, זה מה שיש.